Protetyka stomatologiczna

  • odbudowa złamanych zębów przy pomocy wkładów koronowo-korzeniowych
  • korony i mosty licowane porcelaną
  • korony i mosty pełnoceramiczne cyrkonowe
  • protezy częściowe konwencjonalne i bezklamrowe (wykorzystanie zasuw, zatrzasków i rygli, korony teleskopowe)
  • protezy całkowite konwencjonalne i overdenture (na zatrzaskach)
  • protezy natychmiastowe (po usunięciu zęba)